Servis solárních elektráren

  • provádíme a nabízíme pravidelný servis
  • jednou ročně doporučujeme kontrolu elektrárny:
  • kontrolujeme měniče, proměříme stringy a vyčistíme měniče
  • vizuálně kontrolujeme solární panely
  • kontrolujeme rozvaděče a proměříme jeho odpory
  • kontrolujeme zemnění systému a proměříme zemní odpor
  • zkontrolujeme výrobu elektrárny v meziročním porovnání výroby
  • technické problémy opravíme

Elektrorevize fotovoltaické elektrárny provádíme každé 3 roky